นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด ข้าราชการและพนักงานร่วมต้อนรับคณะผู้มีจิตศรัทธา และรับมอบเงินฯ

          วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด ข้าราชการและพนักงานร่วมต้อนรับคณะผู้มีจิตศรัทธา นำสิ่งของและปัจจัยมาบริจาคเพื่อสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข และผู้กักตัวในศูนย์กักกันกลุ่มเสี่ยง Quarantine และผู้ป่วยที่ศูนย์พักคอยฯ Community Isolation รวมทั้ง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ดังนี้
เวลา 09.20 น. รับมอบน้ำดื่มและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากนางณัฐญาวีย์ งีสันเทียะ ปลัดฯ และนายโกศล  งีสันเทียะ ผช.เจ้าพนักงานทะเบียน
เวลา 09.45 น. รับมอบเงิน จำนวน 6,200.- บาท จากนายเมือง พี่พิมาย  ผู้ใหญ่บ้านฯ, นายชลอ ดีขุนทด สมาชิกสภาฯ พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และทีม อสม. ในการเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนบ้านโนนเจดีย์ หมู่ 1
เวลา 10.00 น. รับมอบเงิน จำนวน 1,000 บาท จากนางสาววรรณณา เพราะขุนทด ประชาชนบ้านโนนเจดีย์พัฒนาหมู่ 19 โดยมีนายกฤษดา ศอกกำปัง เป็นผู้แทนมอบ  หลังจากเสร็จพิธีรับมอบ ได้ร่วมปรึกษา หารือ กับคณะผู้มีจิตศรัทธา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติเตรียมพร้อมในการควบคุม ป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ ทุกสถานการณ์ในอนาคตด้วย ณ ห้องรับรอง ทต.บัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 05 ส.ค. 64 เวลา 10:26 น. โดย ทต.บัลลังก์