นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19/ต้อนรับนายอำเภอและนายกกิ่งกาชาดอำเภอโนนไทย

          วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564  เวลา 10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  ณ บ้านหนองแจง หมู่ 9, บ้านหนองแวง หมู่ 2, บ้านบัลลังก์ หมู่ 11, บ้านกระดาน หมู่ 6 และบ้านคูเมือง หมู่ 3
เวลา 14.00 น.  นายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยนาง กัญญาภัค หอมสนิท นายกกิ่งกาชาดอำเภอโนนไทย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสถานที่กักกัน Quarantine โดยมีคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน/คณะทำงานฯ ร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์ฯ กศน.ตำบลบัลลังก์ บ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8 และศูนย์ฯ ศพด. บ้านกุดเวียน หมู่ 4
เวลา 19.30 น. ให้การต้อนรับและมอบสิ่งของให้กับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเข้าพัก ณ ศูนย์ฯ กศน.ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 04 ส.ค. 64 เวลา 10:42 น. โดย ทต.บัลลังก์