นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจความเรียบร้อยที่พัก พร้อมกับต้อนรับและมอบสิ่งของให้กับผู้เข้ากักตัว  ณ ศูนย์กักกัน Quarantine ศพด.ทต.บัลลังก์ (แยกหญิง) หมู่ 4 บ้านกุดเวียน และ ศูนย์กักกันฯ กศน.ต.บัลลังก์ (แยกชาย) หมู่ 8 บ้านสระตะเฆ่

          วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564  เวลา 11.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจความเรียบร้อยที่พัก พร้อมกับต้อนรับและมอบสิ่งของให้กับผู้เข้ากักตัว  ณ ศูนย์กักกัน Quarantine ศพด.ทต.บัลลังก์ (แยกหญิง) หมู่ 4 บ้านกุดเวียน และ ศูนย์กักกันฯ กศน.ต.บัลลังก์ (แยกชาย) หมู่ 8 บ้านสระตะเฆ่
เวลา 16.30 น. รับมอบน้ำดื่มและนมจืด จากนางสาวใบหยก บังสันเทียะ นวก.จัดเก็บฯและพนักงานกองคลังฯ เพื่อมอบให้บุคลากรสาธารณสุข และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯเทศบาลตําบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 03 ส.ค. 64 เวลา 9:50 น. โดย ทต.บัลลังก์