นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด ข้าราชการ และพนักงานร่วมต้อนรับคุณแม่ลำดวน กระจ่างสันเทียะ ร่วมกับทีมงาน อสม. และประชาชนบ้านเมืองเก่า หมู่ 12 ได้กรุณานำน้ำดื่ม มาม่า นม กาแฟ และสิ่งของมาบริจาคเพื่อมอบให้แก่บุคลากรสาธารณสุข และผู้กักตัวในศูนย์กักกันกลุ่มเสี่ยง Quarantine และผู้ป่วยที่ศูนย์พักคอยฯ Community Isolation

            วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564  เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด ข้าราชการ และพนักงานร่วมต้อนรับคุณแม่ลำดวน กระจ่างสันเทียะ ร่วมกับทีมงาน อสม. และประชาชนบ้านเมืองเก่า หมู่ 12 ได้กรุณานำน้ำดื่ม มาม่า นม กาแฟ และสิ่งของมาบริจาคเพื่อมอบให้แก่บุคลากรสาธารณสุข และผู้กักตัวในศูนย์กักกันกลุ่มเสี่ยง Quarantine และผู้ป่วยที่ศูนย์พักคอยฯ Community Isolation รวมทั้ง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
เวลา 11.00 น. ตรวจความพร้อมที่พัก และพบปะ พร้อมกับมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้เข้ากักตัวซึ่งเป็น
กลุ่มเสี่ยงสูงเข้าที่พัก ณ สถานที่กักกัน Quarantine กศน.ตำบลบัลลังก์ บ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 02 ส.ค. 64 เวลา 13:33 น. โดย ทต.บัลลังก์