นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมต้อนรับคณะผู้มีจิตศรัทธานำน้ำดื่มและสิ่งของมาบริจาคเพื่อมอบให้แก่บุคลากรสาธารณสุข และ ผู้กักตัวในศูนย์กักกันกลุ่มเสี่ยง Quarantine และผู้ป่วยที่ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อการรักษาฯ

          วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมต้อนรับคณะผู้มีจิตศรัทธานำน้ำดื่มและสิ่งของมาบริจาคเพื่อมอบให้แก่บุคลากรสาธารณสุข และผู้กักตัวในศูนย์กักกันกลุ่มเสี่ยง Quarantine และผู้ป่วยที่ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อการรักษาฯ Community Isolation ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ดังนี้
เวลา 10.00 น. รับมอบน้ำดื่ม ขนม ข้าวสาร อาหารแห้ง และของกิน ของใช้ต่างๆ ที่จำเป็น จากพี่น้องประชาชน บ้านคูเมือง หมู่ 3 โดยมีท่านกำนันสมนึก ภู่มะลัง กำนันตำบลบัลลังก์ นายสำเริง รอดทองสุข สมาชิกสภา พร้อมคณะ ร่วมบริจาคและเป็นตัวแทนมอบ
เวลา 10.30 น. รับมอบน้ำดื่ม ครอบครัวนายช่าง
สิงหาร สียางนอก โดยมีนายภรากร-นางเบญจมาศ แถลงกลาง และนางสาวนฤมล สียางนอก เป็นตัวแทนมอบ
เวลา 11.00 น. มอบชุด PPE 20 ชุด และมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ป่วยเข้าที่พัก ณ ศูนย์พักคอยฯ CI (แห่งที่ 1) รพ.สต.สระตะเฆ่ หมู่ 8
และเวลา 11.30 น. ตรวจความพร้อมสถานที่กักตัว Quarantine เพื่อปรับเป็น CI เตรียมการรองรับผู้ป่วย กรณี CI แห่งที่ 1 เตียงไม่เพียงพอ ณ กศน.ฯ บ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 30 ก.ค. 64 เวลา 14:10 น. โดย ทต.บัลลังก์