นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมต้อนรับคณะผู้มีจิตศรัทธานำน้ำดื่มและสิ่งของมาบริจาคเพื่อมอบให้แก่บุคลากรสาธารณสุข

          วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมต้อนรับคณะผู้มีจิตศรัทธานำน้ำดื่มและสิ่งของมาบริจาคเพื่อมอบให้แก่บุคลากรสาธารณสุข และผู้กักตัวในศูนย์กักกันกลุ่มเสี่ยง Quarantine และผู้ป่วยที่ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อการรักษาฯ Community Isolation ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ดังนี้
เวลา 09.30 น. รับมอบน้ำดื่ม ขนม ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ต่างๆ จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อน้อย กิตติสาโร เจ้าอาวาสวัดกุดเวียน ร่วมกับประชาชนบ้านกุดเวียน หมู่ 4 นำโดยนางประนิตย์ เดชขุนทด ผู้ใหญ่บ้านกุดเวียน และคณะ ร่วมบริจาคและเป็นตัวแทนมอบ
เวลา 09.45 น. รับมอบน้ำดื่ม และนมแลคตาซอย จากคุณแม่ทองแม้น เกิดบ้านกอก และครอบครัว โดยมีนายวัชเรนทร์-นางกนกพร อินรัมย์ เป็นตัวแทนมอบ
เวลา 10.00 น. รับมอบน้ำดื่มจากนางพีรญา สัพโส อดีตท้องถิ่นอำเภอโนนไทย ร่วมกับนางสาวจุฑารัตน์ จินากูล และนางวราภรณ์ บัวหอม เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คูเมือง โดยมี เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทั้ง 2 ท่าน เป็นตัวแทนมอบ
และเวลา 14.00 น. มอบน้ำดื่ม เครื่องดื่ม อาหารแห้ง ขนม และชุด PPE ครบชุด แก่ ศูนย์พักคอยฯ ในโอกาสนี้ได้กล่าวต้อนรับผู้ป่วยและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ป่วยเข้าที่พัก ณ ศูนย์พักคอยฯ รพ.สต.สระตะเฆ่ (CI) (ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้าพัก 6 ราย) หมู่ 8 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 14:06 น. โดย ทต.บัลลังก์