นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ และผู้อำนวยการกองช่างฯ และส่วนเกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ในงานย้ายเสาไฟฟ้าเพื่อความเป็นระเบียบและอำนวยความสะดวกโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

         วันศุกร์ที่ 23กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ และผู้อำนวยการกองช่างฯ และส่วนเกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ในงานย้ายเสาไฟฟ้าเพื่อความเป็นระเบียบและอำนวยความสะดวกโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in-place Recycling ถนนสายคูเมืองใหม่-เลียบคลอง ความยาว 2.10 กม. โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโนนไทย และทีมงาน ณ บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ 18 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 23 ก.ค. 64 เวลา 13:25 น. โดย ทต.บัลลังก์