นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ และเตรียมพื้นที่กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

          วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ และเตรียมพื้นที่กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ดังนี้
เวลา 10.00 น. เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง และสมัครใจขอกักตัวที่บ้าน ทั้ง 2 แห่ง ณ บ้านโนนเจดีย์พัฒนา หมู่ 19
เวลา 11.00 -17.00 น. นายกเทศมนตรีฯ ข้าราชการ พนักงาน ผอ.รพ.สต.พร้อมบุคลากร และ อสม. ร่วมจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) กระทั่งแล้วเสร็จ พร้อมกับจัดหาชุด PPE, สิ่งของเครื่องใช้ ตู้ พัดลม ติดตั้งมุ้งลวด สามารถรับกลุ่มเป้าหมายให้เข้าพักได้แล้ว วันนี้ 3 ราย   ณ รพ.สต.สระตะเฆ่  บ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 23 ก.ค. 64 เวลา 13:20 น. โดย ทต.บัลลังก์