นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดฯ และข้าราชการ พนักงาน ร่วมปฏิบัติภารกิจ/รับมอบน้ำดื่ม จาก หจก.อีซุซุคิงส์ยนต์ เพื่อสนับสนุนศูนย์สถานที่กักกัน (Local Quarantine)/ให้การต้อนรับ ดร.อภินันท์ เจริญศิริ ผอ.ร.ร.โนนไทย พร้อมด้วยนางสาวสิรินภา สารภาพ ท้องถิ่นอำเภอโนนไทย/ให้การต้อนรับ พันเอกวีระยุทธ คำภักดี นายทหารฝ่ายยุทธการ กองทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

          วันที่ 21 ก.ค.64  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดฯ และข้าราชการ พนักงาน ร่วมปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
เวลา 10.00 น. รับมอบน้ำดื่ม จาก หจก.อีซุซุคิงส์ยนต์ เพื่อสนับสนุนศูนย์สถานที่กักกัน (Local Quarantine)  ณ สำนักงานเทศบาลฯ
เวลา 11.00 น. ให้การต้อนรับ ดร.อภินันท์ เจริญศิริ ผอ.ร.ร.โนนไทย พร้อมด้วยนางสาวสิรินภา สารภาพ ท้องถิ่นอำเภอโนนไทย และคณะ ตรวจเยี่ยมความพร้อม LQ กศน.ตำบลบัลลังก์ บ.สระตะเฆ่ ม.8 และ LQ ศพด.ทต.บัลลังก์ แห่งที่ 1 บ.กุดเวียน ม.4
เวลา 14.00 น. ให้การต้อนรับ พันเอกวีระยุทธ คำภักดี นายทหารฝ่ายยุทธการ กองทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ ภาค ตอ./น. (พันโท สมบูรณ์ อรัญพูล รองหัวหน้ากองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๒๘, พันโท วุฒิภัทร  ชัยธีราวุธ และ ร้อยตรี คงฤทธิ์ โสภาคำ) เพื่อหารือการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำต้นแบบระดับตำบล ณ ห้องรับรอง ทต.บัลลังก์
เวลา 15.00 น. รับตรวจความพร้อม LQ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการประสานสนับสนุนเตียงพร้อมที่นอน จากพันเอกวีระยุทธฯ มาก่อนแล้ว รวม 40 ชุด สำหรับ LQ ทั้ง 2 แห่ง ในพื้นที่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 21 ก.ค. 64 เวลา 11:11 น. โดย ทต.บัลลังก์