นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และ ครู ศพด. ร่วมจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ จุดซักล้าง จุดถังขยะเปียก ฉีดพ่นสารเคมี และติดตั้งมุ้งลวด สถานที่จัดตั้งศูนย์สถานที่กักตัว (Local Quarantine)

          วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 -17.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และ ครู ศพด. ร่วมจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ จุดซักล้าง จุดถังขยะเปียก ฉีดพ่นสารเคมี และติดตั้งมุ้งลวด สถานที่จัดตั้งศูนย์สถานที่กักตัว (Local Quarantine) เตรียมพร้อมรับผู้แจ้งความประสงค์เข้าพักเพื่อกักตัว 14 วัน โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง ทำ.2, มทบ.21, ส.พัน.22,
พัน.ร.มทบ.21,อ.โนนไทย,กศน.โนนไทยและ ทต.บัลลังก์ ณ ศพด.ทต.บัลลังก์ แห่งที่ 1 บ.กุดเวียน หมู่ 4 (แยกหญิง) และ กศน.ตำบลบัลลังก์ บ.สระตะเฆ่ หมู่ 8 (แยกชาย) ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 18 ก.ค. 64 เวลา 10:50 น. โดย ทต.บัลลังก์