นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมพนักงานฯ ร่วมจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและติดตั้งป้ายสถานที่จัดตั้งศูนย์สถานที่กักตัว (Local Quarantine) โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง กองทัพภาคที่ 2, มณฑลทหารบกที่ 21, กองพันทหารสื่อสารที่ 22, กองพันทหารราบที่ 1 มณฑลทหารบกที่ 21ฯ

       

          วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 14.30 น., 16.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมพนักงานฯ ร่วมจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและติดตั้งป้ายสถานที่จัดตั้งศูนย์สถานที่กักตัว (Local Quarantine) โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง กองทัพภาคที่ 2, มณฑลทหารบกที่ 21, กองพันทหารสื่อสารที่ 22, กองพันทหารราบที่ 1 มณฑลทหารบกที่ 21, อำเภอโนนไทย,สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนไทย และเทศบาลตําบลบัลลังก์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์ แห่งที่ 1 บ้านกุดเวียน หมู่ 4 (แยกหญิง) และ กศน.ตำบลบัลลังก์ บ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8 (แยกชาย) ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 17 ก.ค. 64 เวลา 10:45 น. โดย ทต.บัลลังก์