นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่จัดตั้งศูนย์สถานที่กักตัว (Local Quarantine)

          วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่จัดตั้งศูนย์สถานที่กักตัว (Local Quarantine)
เวลา 09.00 น. ร่วมกับครู กศน. และ ตร.หัวหน้าตู้ยามตำบลฯ ณ กศน.ตำบลบัลลังก์ หมู่ 8
เวลา 10.30 น. ร่วมกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศพด.ทต.บัลลังก์ แห่งที่ 1  หมู่ 4
เวลา 11.30 น. ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณพระครูโสภณธรรมวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด พร้อมพระคุณเจ้า พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ทำความสะอาดเตรียมการจัดตั้งสถานที่พักฟื้น Home Isolation ณ วัดโนนสะอาด หมู่ 5 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.ค. 64 เวลา 10:37 น. โดย ทต.บัลลังก์