นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ ผอ.รพ.สต.สระตะเฆ่ ร่วมประชุมกับ อสม. เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์สถานที่กักตัว (Local Quarantine) ณ รพ.สต.สระตะเฆ่ และร่วมตรวจสถานที่เตรียมการจัดตั้งศูนย์ LQ แห่งที่ 2 ณ ร.ร.บ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8

          วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ ผอ.รพ.สต.สระตะเฆ่ ร่วมประชุมกับ อสม. เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์สถานที่กักตัว (Local Quarantine) ณ รพ.สต.สระตะเฆ่ และร่วมตรวจสถานที่เตรียมการจัดตั้งศูนย์ LQ แห่งที่ 2 ณ ร.ร.บ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8
เวลา 11.00 น. เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณพระครูโสภณธรรมวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด เพื่อขอความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับเตรียมการจัดตั้งสถานที่พักฟื้น Home Isolation ซึ่งพระเดชพระคุณฯ ได้เมตตาให้ใช้เป็นสถานที่พักฟื้นได้ ณ วัดโนนสะอาด หมู่ 5
เวลา 13.30 น. มอบสิ่งของแก่พระสงฆ์ที่กักตัว โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา ร่วมอำนวยความสะดวก ณ วัดโพธิ์ตาสี หมู่ 10 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 15 ก.ค. 64 เวลา 10:24 น. โดย ทต.บัลลังก์