นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เข้าพบ พันโทวีระยุทธ คำภักดี หัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองทัพภาคที่ 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์ยืมเตียงและที่นอนครบชุด สำหรับสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สถานที่กักกัน (Local Quarantine)

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30, 14.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เข้าพบ พันโทวีระยุทธ คำภักดี หัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองทัพภาคที่ 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์ยืมเตียงและที่นอนครบชุด สำหรับสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สถานที่กักกัน (Local Quarantine) โดยความร่วมมือระหว่างกองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 21 กองพันทหารสื่อสารที่ 22 กองพันทหารราบที่ 1 มณฑลทหารบกที่ 1 และเทศบาลตําบลบัลลังก์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง รวมทั้ง พันโทหญิง อุดมพร พลศักดิ์ นายทหารฯ กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2 ร่วมอำนวยความสะดวก ณ กองทัพภาคที่ 2 และ มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 14 ก.ค. 64 เวลา 10:16 น. โดย ทต.บัลลังก์