นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุด PPE ปลัดฯ,เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ออกตรวจสอบและทำการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อทำการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่บริเวณที่มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุด PPE ปลัดฯ,เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ออกตรวจสอบและทำการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อทำการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่บริเวณที่มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติภารกิจประจำวัน โดยมีผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ร่วมอำนวยการและสนับสนุน ณ บ้านบัลลังก์ หมู่ 11 และเวลา 11.30 น. นายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุด PPE และบุคลากรทางการศึกษาร่วมทำความสะอาดและทำการฉีดพ่นสารเคมี พื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนย์พักคอย/แยกกักเพื่อรองรับผู้รอให้การช่วยเหลือจากการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์ แห่งที่ 1 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 10 ก.ค. 64 เวลา 15:24 น. โดย ทต.บัลลังก์