นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิตประชาชน สร้างขวัญกำลังใจในภาวะประสบปัญหาโรคระบาดฯ/การปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ/ตรวจประสิทธิภาพการส่งน้ำในพื้นที่ทำนาของเกษตรกรเพื่อเตรียมการส่งเสริมเพิ่มผลิต

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิตประชาชน สร้างขวัญกำลังใจในภาวะประสบปัญหาโรคระบาดฯ ดังนี้
เวลา 09.00 น.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฯ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดทางแยกทางโค้ง โดยการตัดแต่งกิ่งแนวต้นไม้ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ใช้เส้นทางและเพื่อความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม ณ ถนนสายชลประทานฯกม.7+350-8+560 บ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8
เวลา 11.00 น. นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยการขับขี่ป้องกันอุบัติเหตุ แหล่งมั่วสุม และเตรียมปลูกต้นไม้ตามโครงการ Bullung Collor Stress ถนนสายโนนทองพัฒนา-หนองบัวละคร ณ บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ 16
เวลา 14.00 น. ตรวจประสิทธิภาพการส่งน้ำในพื้นที่ทำนาของเกษตรกรเพื่อเตรียมการส่งเสริมเพิ่มผลิต ณ บ้านโนนเจดีย์ หมู่ 1, บ้านกุดเวียน หมู่ 4 และ บ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ 15 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 08 ก.ค. 64 เวลา 15:18 น. โดย ทต.บัลลังก์