นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน อสม. ร่วมรณรงค์ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการป้องกัน ควบคุม ระงับการระบาดโรคลัมปีสกิน

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.30 น.ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน อสม. ร่วมรณรงค์ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการป้องกัน ควบคุม ระงับการระบาดโรคลัมปีสกินด้วยการออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลงพาหะและฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ณ บ้านสระตะเฆ่ หมู่8,สระตะเฆ่หิน หมู่ 15,โกรกหอย หมู่ 13 และบ้านเมืองเก่า หมู่ 12 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (รวม 4 วัน ทต.บัลลังก์ ได้ออกรณรงค์ช่วยเหลือเกษตรกรฯ 19 หมู่บ้าน เกษตรกร 282 ราย โค-กระบือ 2,729 ตัว ฯลฯ)

ข่าว ณ วันที่ 01 ก.ค. 64 เวลา 9:40 น. โดย ทต.บัลลังก์