นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพและปัจจัยแก่ผู้พิการทางสายตา/ตรวจความก้าวหน้างานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564  เวลา 13.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพและปัจจัยแก่ผู้พิการทางสายตา ณ บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ 16  เวลา 14.30 น. ตรวจความก้าวหน้างานซ่อมแซมท่อลอดน้ำ,งานทางระบายน้ำฉุกเฉินท้ายทำนบฯ ณ บ้านกระดาน หมู่ 6  เวลา 15.00 น. ตรวจความก้าวหน้างานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in-place Recycling ถนนสายทำนบอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ความยาว 3 กม. ณ กม.1+095 บ้านกุดเวียน หมู่ 4 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64 เวลา 9:47 น. โดย ทต.บัลลังก์