นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน อสม. ร่วมรณรงค์ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการป้องกัน ควบคุม ระงับการระบาดโรคลัมปีสกินฯ

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 06.30 น.ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน อสม. ร่วมรณรงค์ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการป้องกัน ควบคุม ระงับการระบาดโรคลัมปีสกินด้วยการออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลงพาหะและฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ณ บ้านหนองแวง หมู่ 2,บ้านกุดเวียน หมู่ 4,บ้านดอนยาว หมู่ 7,บ้านหนองแจง หมู่ 9,บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ 10 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64 เวลา 9:44 น. โดย ทต.บัลลังก์