นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน อสม. ร่วมรณรงค์ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการป้องกัน ควบคุม ระงับการระบาดโรคลัมปีสกินด้วยการออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลงพาหะและฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 06.30 น.ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน อสม. ร่วมรณรงค์ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการป้องกัน ควบคุม ระงับการระบาดโรคลัมปีสกินด้วยการออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลงพาหะและฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ณ บ้านคูเมือง หมู่ 3,บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ 18, บ้านน้อย หมู่ 5,บ้านทำนบพัฒนา หมู่ 17,บ้านบัลลังก์ หมู่ 11 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 29 มิ.ย. 64 เวลา 14:14 น. โดย ทต.บัลลังก์