นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมรณรงค์ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการป้องกัน ควบคุม ระงับการระบาดโรคลัมปีสกินด้วยการออกฉีดพ่นยากำจัดแมลงพาหะและฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 06.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมรณรงค์ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการป้องกัน ควบคุม ระงับการระบาดโรคลัมปีสกินด้วยการออกฉีดพ่นยากำจัดแมลงพาหะและฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง ณ บ.โนนทองพัฒนา หมู่ 16, บ.กระดาน ม.6, บ.โนนเจดีย์ ม.1, บ.โนนเจดีย์พัฒนา ม.19 และ บ.สระขุด ม.14 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 28 มิ.ย. 64 เวลา 11:32 น. โดย ทต.บัลลังก์