นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจงานโครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in-place Recycling 3 สายทาง

   วันศุกร์ที่ 25  มิถุนายน  2564  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจงานโครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in-place Recycling 3 สายทาง ดังนี้
          เวลา 15.00 น. ตรวจงานขุดรื้อตอคันทางและตรวจแนวย้ายเสาไฟฟ้า ถนนสายโพธิ์ตาสี-คลองแค ยาว 1.180 กม. ณ กม.0-0.250 บ.โพธิ์ตาสี ม.10
          เวลา 15.45 น.ตรวจงานราดยางแอสฟัลต์ ถนนสายทำนบอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ความยาว 3 กม. ณ กม.2+250 บ.โนนเจดีย์ ม.1
เวลา 16.30 น. งานตกแต่งคันทางเดิม/ชั้นรองพื้นทางและตรวจแนวย้ายเสาไฟฟ้าถนนสายคูเมืองใหม่-เลียบคลอง ความยาว 2.10 กม. ณ บ.คูเมืองใหม่ (ช่วงถนนไก่โอก,โนนบ้านด่าน) ม.18 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 เวลา 13:44 น. โดย ทต.บัลลังก์