นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำตามแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ

       

          วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน  2564  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำตามแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ ด้านแหล่งน้ำใต้ดินและผิวดิน ดังนี้
          เวลา 10.00 น. เป็นประธานการประชุมเพื่อยกระดับกลุ่มเกษตรโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 40 กลุ่ม ร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคพื้นที่ ภาค ตอ./น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และติดตามผลการดำเนินงาน ของกลุ่มเกษตรกร ณ บ.เมืองเก่า ม.12
          เวลา 13.30 น. นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ติดตามความก้าวหน้าโครงการขุดแก้มลิงโพธิ์ตาสี ระยะที่ 2 พื้นที่ 25 ไร่ (ระยะที่ 1 พื้นที่ 50 ไร่) ณ ป่าโจด บ.โพธิ์ตาสี ม.10  และเวลา 14.30 น. ติดตามการส่งน้ำให้กลุ่มเกษตรกร ณ คลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้าย บ.กุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 เวลา 13:36 น. โดย ทต.บัลลังก์