นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่กองช่างฯ ตรวจงานโครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

วันอังคารที่ 22  มิถุนายน  2564  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่กองช่างฯ ตรวจงานโครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in-place Recycling โดยเวลา 14.00 น. ตรวจงานตกแต่งคันทางเดิม/ชั้นรองพื้นทางและตรวจย้ายแนวเสาไฟฟ้า ถนนสายเลียบคลองชลประทาน ยาว 2.10 กม. ณ บ.คูเมืองใหม่ ม.18 และเวลา 15.00 น. ตรวจงานราดยางแอสฟัลต์ ถนนสายทำนบอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ยาว 3.00 กม. ณ บ.กุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

 

 

ข่าว ณ วันที่ 22 มิ.ย. 64 เวลา 10:08 น. โดย ทต.บัลลังก์