นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภา ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการธนารักษ์ประชารัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและการเกษตรอย่างถูกต้อง

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภา ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการธนารักษ์ประชารัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและการเกษตรอย่างถูกต้อง, โครงการเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว และการวางแผนรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาแมลงพาหนะโรคลัมปีสกินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยเร่งด่วน ณ ห้องประชุมฯ อำเภอด่านขุนทด

ข่าว ณ วันที่ 20 มิ.ย. 64 เวลา 13:23 น. โดย ทต.บัลลังก์