นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน/ผู้ประสานงานประจำหมู่บ้าน และ อสม. ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสฯ และร่วมประชาคมกำหนดพื้นที่การพัฒนาและจัดทำแลนด์มาร์กเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

วันเสาร์ที่ 12 มิ.ย.64 เวลา 06.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน/ผู้ประสานงานประจำหมู่บ้าน และ อสม. ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสฯ และลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด 19ฯ ณ ม.5,17,11,2,7 และ ม.9   เวลา 18.30 น. ร่วมประชาคมกำหนดพื้นที่การพัฒนาและจัดทำแลนด์มาร์กเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ณ บ.หนองแวง ม.2 ต.พี่บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 12 มิ.ย. 64 เวลา 11:00 น. โดย ทต.บัลลังก์