นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน/ผู้ประสานงานประจำหมู่บ้าน และ อสม. ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสฯ และลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด 19

 

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 06.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน/ผู้ประสานงานประจำหมู่บ้าน และ อสม. ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสฯ และลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด 19 ในโอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ทุกครัวเรือนเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ณ บ.กุดเวียน ม.4,บ.โพธิ์ตาสี ม.10 และ บ.โกรกหอย ม.13 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64 เวลา 10:57 น. โดย ทต.บัลลังก์