นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ข้าราชการ พนักงาน/ผู้ประสานงานประจำหมู่บ้าน และ อสม. ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสฯ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 06.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ข้าราชการ พนักงาน/ผู้ประสานงานประจำหมู่บ้าน และ อสม. ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสฯ และลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด 19 ในโอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ทุกครัวเรือนเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ณ บ.คูเมือง ม.3 และ บ.คูเมืองใหม่ ม.18 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 10 มิ.ย. 64 เวลา 13:13 น. โดย ทต.บัลลังก์