นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และนายณัฏฐพล เกี่ยวกิ่งแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานนครราชสีมา ร่วมตรวจจุดท่อลอดน้ำห้วยลำเชียงไกรที่ชำรุด

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และนายณัฏฐพล เกี่ยวกิ่งแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานนครราชสีมา ร่วมตรวจจุดท่อลอดน้ำห้วยลำเชียงไกรที่ชำรุดเพื่อร่วมกันซ่อมแซมปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ ณ บ.คูเมือง ม.3 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย และเวลา 15.00 น. เข้าพบนายจักรพงษ์ นิลไพรัช ผอ.ส่วนฯ ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เพื่อขอใช้พื้นที่จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมาตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 09 มิ.ย. 64 เวลา 10:31 น. โดย ทต.บัลลังก์