นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ประธานเปิดงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันศุกร์ที่  3  พฤษภาคม  2567  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบัลลังก์  ชมรมผู้สูงอายุตำบลบัลลังก์  ร่วมกับ  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบัลลังก์

https://www.facebook.com/reel/460035093250406

 

ข่าว ณ วันที่ 03 พ.ค. 67 เวลา 13:53 น. โดย ทต.บัลลังก์