นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

          วันศุกร์ที่  26  เมษายน  2567  เวลา 09.30 น.   ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ข่าว ณ วันที่ 26 เม.ย. 67 เวลา 15:26 น. โดย ทต.บัลลังก์