นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทพื้นถนนคอนกรีต 

               วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทพื้นถนนคอนกรีต  ณ  บ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ 15   และปรับชั้นพื้นทางก่อนเทถนนคอนกรีต  ณ  บ้านกระดาน หมู่ 6  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
ข่าว ณ วันที่ 09 เม.ย. 67 เวลา 9:21 น. โดย ทต.บัลลังก์