นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมทีมงานเข้มแข็งร่วมต้อนรับ ฯพณฯ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดนครราชสีมา

                วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมทีมงานเข้มแข็งร่วมต้อนรับ ฯพณฯ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสนี้ผมได้นำเสนอการพัฒนาศักยภาพอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ตำบลบัลลังก์ ต่อผู้เกี่ยวข้อง พร้อมกับเทศบาลตําบลบัลลังก์ได้สนับสนุนรถรางในการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีและคณะ ในครั้งนี้ด้วย ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 24 มี.ค. 67 เวลา 14:41 น. โดย ทต.บัลลังก์