นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน/ผู้ประสานงานประจำหมู่บ้าน และ อสม. ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสฯ

เรียน ผู้บังคับบัญชาวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 06.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน/ผู้ประสานงานประจำหมู่บ้าน และ อสม. ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสฯ และลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด 19 ในโอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ทุกครัวเรือนเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ณ บ.โนนเจดีย์ ม.1, บ.สระขุด ม.14 และ บ.โนนเจดีย์พัฒนา ม.19 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 08 มิ.ย. 64 เวลา 14:18 น. โดย ทต.บัลลังก์