นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจงานขุดรื้อตอ เตรียมการปรับปรุงถนนสายนาตาลา ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ณ บ้านบัลลังก์

              วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 ร้อยตรี ฐนนธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจงานขุดรื้อตอ เตรียมการปรับปรุงถนนสายนาตาลา ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ณ บ้านบัลลังก์ หมู่ 11  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 05 มี.ค. 67 เวลา 14:25 น. โดย ทต.บัลลังก์