นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจงานขุดรื้อตอ ทำความสะอาดสองฝั่งถนนเพื่อเตรียมปรับปรุงถนนสายเลียบคลองชลประทาน

             วันจันทร์ที่  11  มีนาคม  2567  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจงานขุดรื้อตอ ทำความสะอาดสองฝั่งถนนเพื่อเตรียมปรับปรุงถนนสายเลียบคลองชลประทาน RMCตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ให้พี่น้องของเราเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย ณ บ้านโนนเจดีย์ หมู่ 1 ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
ข่าว ณ วันที่ 11 มี.ค. 67 เวลา 10:47 น. โดย ทต.บัลลังก์