นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ตรวจงานปรับปรุงถนนสายโพธิ์ตาสี-โกรกหอย ณ บ้านโกรกหอย

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์  2567  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ตรวจงานปรับปรุงถนนสายโพธิ์ตาสี-โกรกหอย ณ บ้านโกรกหอย  หมู่ 13 และงานขุดรื้อตอเตรียมปรับปรุงถนนฯ   ณ  บ้านเมืองเก่า หมู่ 12
ข่าว ณ วันที่ 13 ก.พ. 67 เวลา 11:18 น. โดย ทต.บัลลังก์