นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ชี้แจงพี่น้องเตรียมรับฟังความคิดเห็นฯ สำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมตรวจพื้นที่จัดทำโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

                วันพุธที่  14  กุมภาพันธ์  2567  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ชี้แจงพี่น้องเตรียมรับฟังความคิดเห็นฯ สำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมตรวจพื้นที่จัดทำโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บึงหนองแวง หมู่ 2 และแก้มลิงบ้านโพธิ์ตาสี หมู่ 10 ช่วงเช้าติดตามโครงการฯ พัฒนาตำบลของเรา ที่ อบจ.นม.
ข่าว ณ วันที่ 14 ก.พ. 67 เวลา 10:41 น. โดย ทต.บัลลังก์