นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันจันทร์ที่  19  กุมภาพันธุ์ 2567  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์ หมู่ 4 และหมู่ 8 ตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 19 ก.พ. 67 เวลา 10:38 น. โดย ทต.บัลลังก์