นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

                       วันจันทร์ที่  19  กุมภาพันธ์ 2567   ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของเกษตรกร 2 ใน 34 แห่ง พื้นที่ตำบลบัลลังก์ ณ บ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8

ข่าว ณ วันที่ 19 ก.พ. 67 เวลา 10:34 น. โดย ทต.บัลลังก์