นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พี่น้องประชาชนบ้านบัลลังก์ และบ้านหนองแวง  ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์

วันอาทิตย์ที่  20  กุมภาพันธ์  2567  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พี่น้องประชาชนบ้านบัลลังก์ และบ้านหนองแวง  ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ที่วัดบัลลังก์ รอบบึงหนองแวง และ Banlang Color Street หรือ**มหัศจรรย์แห่งสีสัน** กำลังเกิดขึ้นในทุกสายทางของตำบลเรา โดยร่วมปลูกคูณ เหลืองปรีดียาธร และชมพูพันธ์ุทิพย์ ถนนสายบัลลังก์-หนองแวง-โนนหินขาว

ข่าว ณ วันที่ 20 ก.พ. 67 เวลา 10:24 น. โดย ทต.บัลลังก์