นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

             

                 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแวง งบประมาณ 13,400,000 บาท (งบกลางปี 67) และบ้านโพธิ์ตาสี งบประมาณ 32 – 35 ล้านบาท เพื่อคุณภาพชีวิตพี่น้องของเรา ณ เทศบาลตําบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 20 ก.พ. 67 เวลา 10:19 น. โดย ทต.บัลลังก์