นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ นำเอกสารเพื่อประกอบของบประมาณ ณ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

           วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล รับสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการถ่ายโอนฯ ณ โครงการชลประทานนครราชสีมา และนำส่งเอกสารฯเพื่อประกอบคำของบประมาณ ณ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  ขอบคุณสำนักงานชลประทานที่ 8 และโครงการชลประทานนครราชสีมาที่พิจารณาส่งมอบถ่ายโอนฯ ถนนสายบ้านกุดเวียน-บ้านเขื่อน ยาว 3.620 กม.  แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาที่ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจเพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ พร้อมไฟส่องสว่างฯ งป. 19,000,000 บาท  จังหวัดนครราชสีมา นำโครงการบรรจุเข้าแผนปี 68 งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1
ข่าว ณ วันที่ 02 ก.พ. 67 เวลา 11:02 น. โดย ทต.บัลลังก์