นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ติดตามความก้าวหน้าการถ่ายโอนเส้นทางคมนาคมสายบ้านกุดเวียน- บ้านเขื่อน ตำบลบัลลังก์

            วันอังคารที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ติดตามความก้าวหน้าการถ่ายโอนเส้นทางคมนาคมสายบ้านกุดเวียน- บ้านเขื่อน ตำบลบัลลังก์ (ใต้ทำนบอ่างเก็บน้ำฯ) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตฯความยาว 3.620 ม. วงเงิน 19,000,000 บาท  ณ โครงการชลประทานนครราชสีมา อำเภอเมืองฯ
ข่าว ณ วันที่ 17 ม.ค. 67 เวลา 14:39 น. โดย ทต.บัลลังก์