นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567

วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
🙏ท่านแม่ทัพภาคที่ 2
🙏ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
🙏ท่านท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
🙏ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
🙏ท่านนายอำเภอโนนไทย
ข่าว ณ วันที่ 03 ม.ค. 67 เวลา 14:28 น. โดย ทต.บัลลังก์