นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์เข้ารับความรู้เตรียมขอรับงบประมาณตรงกับสำนักงบประมาณโดยมีนายปรีชา จันทรวงทอง นายกเทศมนตรีเมืองสี่คิ้วให้การต้อนรับ

 

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567  เวลา 10.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมหวัหน้าส่วนราชการ ทต.บัลลังก์ เข้ารับความรู้เตรียมขอรับงบประมาณตรงกับสำนักงบประมาณโดยมีนายปรีชา จันทรวงทอง นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว ให้การต้อนรับ ณ ทม.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว

ข่าว ณ วันที่ 02 ม.ค. 67 เวลา 14:21 น. โดย ทต.บัลลังก์