นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมทีมงาน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย ตรวจพื้นที่ปรับปรุงถนนสายหนองโพธิ์,สายโคกเพชร-ทุ่งพันดี

วันจันทร์ที่  25  ธันวาคม  2566  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมทีมงาน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย ตรวจพื้นที่ปรับปรุงถนนสายหนองโพธิ์,สายโคกเพชร-ทุ่งพันดี ที่ได้รับอนุมัติแล้ว และป่าโคกเพชรตามโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่นำเข้าแผนฯ งป. 17 ลบ. ณ บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ 16

 

ข่าว ณ วันที่ 25 ธ.ค. 66 เวลา 10:17 น. โดย ทต.บัลลังก์