นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานพิธีเบิกฤกษ์ยกเสาเอก เสาโทวิหารบำเพ็ญภาวนาฯ ณ วัดบรมศรีสิงหโพธิญาราม

                   เสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 09.19 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธร์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานพิธีเบิกฤกษ์ยกเสาเอก เสาโทวิหารบำเพ็ญภาวนาฯ ณ วัดบรมศรีสิงหโพธิญาราม บ้านโนนเจดีย์พัฒนา หมู่ 19 ตำบลบัลลังก์
ข่าว ณ วันที่ 28 ต.ค. 66 เวลา 15:07 น. โดย ทต.บัลลังก์