นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีวางพวงมาลากิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)

       วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566  เวลา 08.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีวางพวงมาลากิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ณ หอประชุมลำเชียงไกร ที่ว่าการอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ข่าว ณ วันที่ 23 ต.ค. 66 เวลา 16:13 น. โดย ทต.บัลลังก์