นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมรองนายกฯ สมาชิกสภาฯ กองช่าง อบจ.นม. และกองช่าง ทต.บัลลังก์ ร่วมสำรวจสายทาง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายทางที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลฯ

วันที่ 5 ต.ค.66 เวลา 10.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมรองนายกฯ สมาชิกสภาฯ กองช่าง อบจ.นม. และกองช่าง ทต.บัลลังก์ ร่วมสำรวจสายทาง (ตามที่ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. และนายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ ส.อบจ.เขตโนนไทย ได้กรุณาอนุมัติวงเงิน 5,000,000 บาท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายทางที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลฯ ซึ่งจะทำให้ประชาชนในตำบลบัลลังก์ได้รับประโยชน์เป็นจำนวนมาก ในโอกาสที่เดินทางมาเปิดการอบรมและตรวจเยี่ยมฯ เมื่อ 26 ก.ย.66  ณ วัดกระดาน)
1. บ.บัลลังก์-ดอนใหม่ ณ บ.บัลลังก์ ม.11

2. บ.โนนเจดีย์พัฒนา-สระขุด- ด่านใน  ณ บ.โนนเจดีย์พัฒนา ม.19
3. บ.โพธิ์ตาสี-โกรกหอย-นม.4008  ณ บ.โพธิ์ตาสี ม.10
เวลา 11.30 น. ตรวจงานซ่อมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ณ บ.เมืองเก่า ม.13
เวลา 12.30 น. ตรวจถนนทางเข้าบ้านประชาชน เพื่อปรับปรุงให้ใช้งานได้ในช่วงฝนตกชุก  ณ บ.สระตะเฆ่ ม.8
ข่าว ณ วันที่ 05 ต.ค. 66 เวลา 10:24 น. โดย ทต.บัลลังก์